Motorová loď Mojena

V roce 1937 zakoupila firma Baťa motorovou loď Danzig, kterou potřebovala přemístit proti proudu Moravy až do Otrokovic. Baťův kanál tehdy ještě nebyl dokončen, a proto bylo během této plavby několik komplikací. Loď byla během přepravy zakotvena ve Veselí nad Moravou, kde čekala na velkou vodu, aby se pokusila proti proudu překonat splav. Při pokusu o zdolání splavu došlo k poruše motoru a loď se stala neovladatelnou. Proud ji tlačil podél břehu a pod záložnou se poškodila kajuta o oblouk mostu. Loď se pak podařilo zakotvit u parku, kde byla opravena. Kormidelníkem lodi byl Karel Rajecký (*1908), který se podílel i na následných opravách motoru. Ten také doporučil výjezd nad splav pomocí tažením lana z protějšího břehu vrchní Moravy.

V Otrokovicích byla loď přejmenována na Mojena podle říčky Mojeny, která je levostranným přítokem Moravy u Otrokovic. Loď Mojena pak od léta 1939 přepravovala výletníky. Dle dobových pramenů to byly výlety i s hudbou a občerstvením. Považujeme to za počátek rekreační plavby na Baťově kanálu.

Mojena
vlnka vlnka vlnka


Mojena Mojena
Mojena Mojena
Mojena Mojena
Mojena

Mojena
Mojenaback to the year 1934
continue to the year 1938